Lưu trữ thẻ: iPadOS 17

Cải tiến của iOS 17 giúp giảm nguy cơ cận thị và mỏi mắt ở trẻ em

Cải tiến của iOS 17 giúp giảm nguy cơ cận thị và mỏi mắt ở trẻ em

Tính năng “Khoảng cách màn hình” khả dụng trên tất cả các mẫu iPhone và iPad Pro có Face ID. Bạn có thể kích hoạt tính năng này bằng cách vào Cài đặt, chọn Thời gian sử dụng và nhấn Khoảng cách màn hình.   Tính năng này sử dụng cùng một camera TrueDepth để […]

Điều gì khiến người dùng iPad thích thú với những tính năng mới trên iPadOS 17?

Điều gì khiến người dùng iPad thích thú với những tính năng mới trên iPadOS 17?

iPadOS 17: Cập nhật mới nhất cho người dùng iPad iPadOS 17 được cho là bản cập nhật iOS lớn nhất trên thị trường đến nay, với nhiều thay đổi thú vị cho người dùng iPad. Điều đó đặt nhiều kỳ vọng cho những tính năng mới và những cải tiến được trang bị trên […]