Quy tắc tuân thủ tiết lộ của FTC

Vào năm 2015, Ủy ban Thương mại Liên bang đã ban hành các quy tắc mới về Tuân thủ Tiết lộ thông tin.

Các quy tắc này được đặt ra để đảm bảo rằng người đọc hoặc người xem phương tiện truyền thông web biết được liệu blogger hoặc nhà xuất bản có được tài trợ, xác nhận hoặc hợp tác với một công ty khác hay không. Người đọc cần biết liệu nhà xuất bản nội dung có kiếm tiền bằng cách chia sẻ liên kết hoặc sản phẩm hay không.

Để tuân thủ các nguyên tắc của FTC, vui lòng giả định những điều sau đây về các liên kết và bài đăng trên trang web này:

Bất kỳ / tất cả các liên kết trên perfecttechreviews.com là các liên kết liên kết mà Chúng tôi nhận được một khoản bồi thường nhỏ từ việc bán một số mặt hàng nhất định.

Tiếp thị liên kết là gì?

Mua hàng được thực hiện trên các trang web của công ty liên kết bên ngoài: khi người đọc nhấp vào liên kết liên kết nằm trên techreviews.com để mua một mặt hàng, người đọc sẽ mua hàng trực tiếp từ người bán (không phải từ techreviews).

Amazon,Shopee.Lazada, Tiki, Tiktok và các công ty khác trả cho techreviews một khoản hoa hồng nhỏ hoặc các khoản bồi thường khác để giúp đưa khách hàng đến trang web của họ.

Giá cả hoàn toàn giống nhau cho người đọc cho dù họ mua hàng thông qua một liên kết liên kết hay một liên kết không phải là tiếp thị liên kết. Nhấp vào link tiếp thị liên kết không thay đổi giá hoặc bất kỳ điều gì khác cho khách truy cập.

techreviews sử dụng hai loại chương trình liên kết chính:

1. Các liên kết liên kết của Amazon,Shopee, Lazada, Tiki,Tiktok

techreviews.vn là đối tác chuyên giới thiệu, so sánh, đem lại giá trị về kiến thức cho người đọc. Các link trong website này đều là tiếp thị liên kết ( affiliate ).

2. Liên kết sản phẩm.

Nếu bạn nhấp vào liên kết sản phẩm và mua sản phẩm, thì Chúng tôi sẽ nhận được phần trăm doanh số bán hàng hoặc một số hình thức bồi thường khác.

Một lần nữa, giá không khác nếu bạn sử dụng các liên kết này. Bạn sẽ không phải trả nhiều hơn bằng cách nhấp qua Link tại Techreviews.vn. Các liên kết này không phải là “trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột”.

Nội dung được tài trợ thì sao?

Chúng tôi không viết các bài đăng được tài trợ. Chúng tôi muốn cung cấp thông tin xác thực, không thiên vị. Tuy nhiên, nếu một công ty muốn xuất bản nội dung được tài trợ trên techreviews, Chúng tôi sẽ tiết lộ rõ ​​điều này ở phần đầu của bài đăng. Điểm mấu chốt là Chúng tôi chỉ giới thiệu các sản phẩm Chúng tôi sử dụng hoặc Chúng tôi muốn giới thiệu cho gia đình và bạn bè.

Mua hàng của bạn giúp hỗ trợ các nỗ lực nghiên cứu của tôi. Cảm ơn bạn rât nhiêu! Chúng tôi đánh giá cao bạn!

Tiết lộ này được điều chỉnh từ techreviews.