Lưu trữ thẻ: Bờ rìa

Safari của Apple một lần nữa vượt qua Microsoft Edge trở thành trình duyệt máy tính để bàn phổ biến thứ hai

Safari của Apple một lần nữa vượt qua Microsoft Edge trở thành trình duyệt máy tính để bàn phổ biến thứ hai
[ad_1] Safari của Apple đã giành lại vị trí dẫn đầu so với Microsoft Edge để trở thành trình duyệt máy tính để bàn phổ biến thứ hai trên thế giới, dựa trên dữ liệu được cung cấp bởi dịch vụ phân tích trang web StatCounter. Theo dữ liệu, Safari hiện được sử dụng trên […]