Lưu trữ thẻ: tàu ngầm mất tích

Tàu ngầm mất tích khi tham quan xác Titanic: Nghi ngờ việc điều khiển bằng tay cầm chơi game giá 30 USD

Theo Forbes, chiếc tàu ngầm Titan chở năm người đã mất tích trong hành trình thăm quan xác tàu đắm Titanic trên Đại Tây dương được điều khiển bằng một bộ tay cầm chơi game đơn giản đến không ngờ.   Theo đó, bộ điều khiển trò chơi điện tử không phải là hệ thống […]

Các trở ngại công nghệ trong việc tìm kiếm và cứu hộ tàu ngầm mất tích khi thăm quan xác tàu Titanic

Khi viết nội dung, ba yếu tố quan trọng là “phức tạp”, “đột ngột” và “khả năng đoán trước”. Phức tạp đo lường độ phức tạp của văn bản. Riêng biệt, đột ngột so sánh sự biến đổi của các câu. Cuối cùng, khả năng đoán trước là khả năng của ai đó đoán được […]