Lưu trữ thẻ: Synthesia

Đánh giá Synthesia: Ưu điểm, Nhược điểm & Tính năng năm 2024

Nếu bạn hiểu rằng tiếp thị video rất quan trọng đối với sự thành công của doanh nghiệp, thì tin tốt là những nhà sáng tạo video AI hiện đang hoạt động hết công suất. Điều này mang đến sự gia tăng của các video giả mạo sâu, được định nghĩa là hình ảnh và […]