Lưu trữ thẻ: Huawei ICT Competition 2022-2023.

Sinh viên Việt Nam đoạt giải Ba trong Chung kết Thế giới Cuộc thi Huawei ICT 2022-2023.

Đội Việt Nam giành giải Ba cuộc thi Huawei ICT Competition 2022-2023 Giới thiệu về cuộc thi Huawei ICT Competition 2022-2023 lần thứ bảy được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Cuộc thi này là sân chơi cạnh tranh lành mạnh và giao lưu quốc tế cho sinh viên đại […]