Lưu trữ thẻ: Coway Vina.

“Coway Vina thông báo chiến lược mới và trải nghiệm dịch vụ với chủ đề ‘Bắt đầu hành trình lành mạnh'”

Tổ chức họp báo “Khởi đầu hành trình trong lành” Trung tâm hội nghị Gem Center đã chứng kiến sự xuất hiện của Coway Vina trong buổi họp báo mang tên “Khởi đầu hành trình trong lành”. Buổi họp báo này được tổ chức nhằm công bố chiến lược mới của Coway Vina với mục […]