Lưu trữ thẻ: Coronavirus COVID-19

Xem Ngay Sản lượng iPhone tại nhà máy lớn nhất của Foxconn có thể giảm 30% trong tháng tới do sự cố khóa máy của Trung Quốc

Sản lượng iPhone tại nhà máy lớn nhất của Foxconn có thể giảm 30% trong tháng tới do sự cố khóa máy của Trung Quốc
[ad_1] Theo một báo cáo mới nhất hôm nay, sản lượng iPhone tại một trong những nhà máy lớn nhất thế giới có thể giảm tới 30% trong tháng tới do việc thắt chặt các hạn chế COVID-19 ở Trung Quốc. Đối tác sản xuất của Apple, nhà máy chính ở Trịnh Châu của Foxconn, […]