Chào bạn , mình là Thiện, mình mới bắt đầu làm affiliate năm 2023 thôi, nếu bạn biết rồi có thể bỏ qua bài viết này nhé .  Khi phát hiện 1 cái gì mới mình thường rất hào hứng chia sẻ cho mọi người. Hôm nay mình sẽ chia sẻ kết hợp ChatGpt + WebChatGpt + AIPRM để tạo ra bài viết dạng toplist.

Update Mình sẽ thường xuyên update Prompt được sử dụng làm bài viết toplist. Nên hãy quay lại thường xuyên nhé

Bài Viết Toplist là gì ?

Là bài viết dạng top 5 địa điểm nổi tiếng tại Vũng Tàu, top 10 quán cafe ngon nhất TP HCM, top 3 con đường đẹp nhất Hà Nội … Bài viết toplist là dạng giới thiệu ,quảng bá , dạng bài viết này sẽ thu hút khá nhiều views cho website , blog của bạn . Và nếu có các đơn vị cần quảng cáo quán của họ , sẽ liên hệ với bạn để viết bài giới thiệu . Hiểu đơn giản là như vậy , chúng ta tiếp tục nhé.

ChatGpt

Chatgpt là con AI thông minh, ở thời điểm hiện tại đang sử dụng GPT-4 khá thông minh, nhưng dữ liệu của nó chỉ dừng lại ở nằm 2021. chính vì vậy chúng ta cần cập nhật kiến thức cho nó mới nhất , bằng cách cài đặt thêm Extensions WebChatGpt giúp search google.vn lấy thời điểm mới nhất .

WebChatGpt

Là 1 phần mở rộng được phát triển bởi 1 thành viên của Github tên là Qunash , giúp cho Chatgpt có thể tìm kiếm thông tin trực tuyến. Webchatgpt có giao diện options khá đơn giản, tuy nhiên không cho tạo nhiều Prompt. Nhưng cũng không cần thiết lắm, vì làm theo cách của mình bạn sẽ không cần phải tạo prompt làm gì .

prompt webchatgpt
prompt webchatgpt

Kết hợp AIPRM

Sau khi kết hợp với Aiprm nó sẽ có khả năng tìm kiếm online và đưa ra bài viết nhanh hơn. Nghĩa là thay vì bạn phải đi tìm kiếm thông tin trước sau đó đưa cho Chatgpt hiểu. Sau đó mới viết bài từ nội dung đã tìm kiếm, thì giờ đây chỉ việc viết từ khoá, nó sẽ tự tìm kiếm trên internet, sau đó tiến hành viết bài. Việc này giúp giảm 80% công việc của bạn , 20% công việc của bạn là chỉnh sửa theo ý mình , kiểm tra xem nó có viết sai ở điểm nào không mà thôi .

webchatgpt search
webchatgpt search

Cách kết hợp ChatGpt + WebChatGpt + AIPRM

Sau khi cấu hình mình chỉ việc nhập từ phụ kiện điện thoại iphone 14 promax. Lập tức Chatgpt sẽ đưa ra top phụ kiện dành cho iphone 14 promax, sau đó tạo 1 outline ( dàn ý bài viết ) .  các bạn yên tâm vì nó được các chuyên gia Marketing hướng dẫn , nên khi nó viết sẽ rất chuẩn SEO, lôi kéo người đọc tiếp tục đọc, hoặc kêu gọi click vào link affiliate của bạn.

tạo dàn ý ( outline )
tạo dàn ý ( outline )

Bước 1 : Bắt đầu thôi

Cài đặt các Extensions cần thiết :

WebChatGPT

AIPRM

Chatgpt mình đang sử dụng là GPT-4 bản beta do đã nâng cấp lên Plus. Nếu các bạn có bạn ở các nước Mỹ thì có thể nhờ họ nâng cấp giúp , phí nâng cấp là 20$. Ở VN mình thấy nhiều người rao nâng cấp lên plus 95k không biết thực hư như thế nào, nếu vậy thì quá rẻ 1 cách vô lý đúng không ?

Bước 2: cấu hình PROMPT

Bạn vào cài đặt options của Webchatgpt, sau đó tạo 1 prompt mới và điền như hình sau đó save lại .

cấu hình promt webchat gpt
cấu hình promt webchat gpt

Tiếp theo, bạn vào Chatgpt cấu hình tạo prompt mới như hình sau  :

cấu hình Aiprm
cấu hình Aiprm
Prompt được update : ngày 10/04/2022. link : PROMPT
sửa nội dung ” Thiện ” thành tên của bạn hoặc công ty , website của bạn .I Want You To Be A Very Proficient Content Writer SEO Fluent Vietnamese Writing. First create two tables. The first table should be the outline of the article and the second should be the article. Bold Title of Second Table in Markdown language. Write an outline for your essay before writing, at least 15 headings and subheadings (including H1, H2, H3, H4 headings) Then, step by step start writing based on that outline. Write a 4000 word, 100% unique, SEO optimized, human-written article in Vietnamese with at least 15 headings and subheadings (including H1, H2, H3 and H4 headings) mentioning subject is provided in the prompt. Write your own articles instead of copying and pasting from other sources. Calling yourself “Thien” or “me” both refer to the reader as “you”. Considering how complex and explosive the content creation can be, make sure to get a high level of both without sacrificing specificity or context. Use well detailed paragraphs that engage the reader. Write in a conversational style as if it were written by a human (Use an informal tone, use personal pronouns, be simple, engage the reader, use a positive tone, be concise, use use rhetorical questions and combine analogies and metaphors). Conclude with a concluding paragraph and 5 unique frequently asked questions after the conclusion. this is very important to Bold the Title and all the titles of the article and use proper headings for the H tag. And at the bottom Write this custom Massage
After having the product name, please introduce that product with an H tag including: specifications, price, promotion will say depending on the time of promotion, warranty period, quality like … the minimum length of each product. product is 500 words.-If the title is 10 “Products”, then those 10 products will be introduced with specifications in the form of a list, warranty period, how much it costs, why should you choose to buy, what can be supported, where to sell. Where are the pros and cons of the product.
– If the H part is already there, skip it: for example, if you already have a case, don’t talk about the case anymore.
– if it is an electronic device such as a laptop, phone, electronic device, it must describe: talk about battery quality, screen quality, what is the case, how long to use for 1 charge if using batteries, how many colors , what keyboard ? Sound quality if available. After that, we have to introduce what has just been described, especially the selling price converted in VND.
-Create a CTA that invites people to click the referral link above the post.
Now write an article on this topic {query} [PROMPT]
Sửa nội dung ” Thiện ” thành tên của bạn hoặc công ty, website của bạnTôi Muốn Bạn Trở Thành Người Viết Nội Dung Rất Thành Thạo SEO Viết Tiếng Việt Thông Thạo. Đầu tiên tạo hai bảng. Bảng đầu tiên phải là dàn ý của bài báo và bảng thứ hai phải là bài viết. In đậm Tiêu đề của Bảng thứ hai bằng ngôn ngữ Markdown. Viết dàn ý cho bài luận của bạn trước khi viết, ít nhất 15 tiêu đề và tiêu đề phụ (bao gồm các tiêu đề H1, H2, H3, H4) Sau đó, từng bước bắt đầu viết dựa trên dàn ý đó. Viết một bài viết 4000 từ, 100% độc đáo, tối ưu hóa SEO, do con người viết bằng tiếng Việt với ít nhất 15 tiêu đề và tiêu đề phụ (bao gồm tiêu đề H1, H2, H3 và H4) đề cập đến chủ đề được cung cấp trong lời nhắc. Viết bài theo cách của bạn thay vì sao chép và dán từ các nguồn khác. Tự gọi mình là “Thiện” hay “mình” đều ám chỉ người đọc là “bạn”. Xem xét mức độ phức tạp và bùng nổ của việc tạo nội dung, hãy đảm bảo mức độ cao của cả hai mà không làm mất đi tính cụ thể hoặc bối cảnh. Sử dụng các đoạn văn chi tiết tốt thu hút người đọc. Viết theo phong cách hội thoại như thể được viết bởi một con người (Sử dụng giọng điệu thân mật, sử dụng đại từ nhân xưng, đơn giản, thu hút người đọc, sử dụng giọng điệu tích cực, ngắn gọn súc tích, sử dụng câu hỏi tu từ và kết hợp phép loại suy và phép ẩn dụ). Kết thúc bằng một đoạn kết luận và 5 câu hỏi thường gặp duy nhất sau phần kết luận. điều này rất quan trọng để In đậm Tiêu đề và tất cả các tiêu đề của bài viết và sử dụng các tiêu đề thích hợp cho thẻ H. Và ở dưới cùng Viết bài Massage tùy chỉnh này
Sau khi có tên sản phẩm, bạn hãy giới thiệu sản phẩm đó bằng thẻ H bao gồm: thông số kỹ thuật, giá cả, khuyến mãi sẽ nói tùy thời điểm vào chương trình khuyến mãi, thời gian bảo hành, chất lượng ra sao… độ dài tối thiểu của từng sản phẩm. sản phẩm là 500 từ.-Nếu tiêu đề là 10 “Sản phẩm” thì 10 sản phẩm đó sẽ được giới thiệu thông số kỹ thuật dưới dạng danh sách, thời gian bảo hành, giá bao nhiêu, tại sao nên chọn mua, hỗ trợ được gì, bán ở đâu, ưu nhược điểm của sản phẩm.
– nếu phần H nào đã có rồi thì bỏ qua : ví dụ đã có ốp lưng rồi thì không nói về ốp lưng nữa.
– nếu là thiết bị điện tử như laptop, điện thoại , đồ điện tử thì phải mô tả: nói về chất lượng pin, chất lượng màn hình, vỏ bằng gì , thời gian sử dụng bao lâu cho 1 lần sạc nếu dùng pin, có bao nhiêu màu , bàn phím gì ? Chất lượng âm thanh nếu có. Sau đó phải giới thiệu về những gì vừa mô tả, đặc biệt giá bán quy đổi bằng VNĐ .
-Tạo CTA mời mọi người nhấp vào liên kết giới thiệu phía trên bài đăng.
Bây giờ hãy viết một bài báo về chủ đề này {query} [PROMPT]
Lý do mình dùng tiếng anh là vì hệ thống Chatgpt hiểu rõ tiếng anh hơn, bạn vẫn có thể sử dụng tiếng việt như bình thường . ChatGPT sẽ tự hiểu bạn nhé.
cấu hình Aiprm 2
cấu hình Aiprm 2

Bước 3: viết bài thôi .

chú thích các bước :
1. Chọn GPT-4 nếu đã nâng cấp plus ( viết hay hơn thật hơn , chính xác hơn, nhưng chậm hơn GPT-3.5 Turbo ).

2. chọn Prompt bạn vừa tạo ở bước trên.

3. Nhấn chọn Web access để tiến hành search trên google : từ khoá mà bạn chọn ở bước 4.

4. Điền từ khoá cần tạo bài viết.

5. Chọn prompt Webchatgpt mà bạn đã tạo ở Bước 2.

6. Chọn thời gian tìm kiếm.

nhấn bắt đầu, sẽ tiến hành viết bài, nếu chatgpt dừng lại bạn chỉ cần tắt Web Access đi sau đó nhấn nút Continue là sẽ tiếp tục viết .

viết bài toplist
viết bài toplist

Đây là bài viết thành quả : bạn có thể xem tại đây

Cảm ơn bạn đã xem hết bài viết này, đừng quên theo dõi Website, fanpage của mình để cập nhật thêm về mẹo hay nhé .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Index